Likvidace odpadu a ochrana životního prostředí

Naše společnost nebo naši dodavatelé splnili informační povinnosti Federální agentury pro životní prostředí (Federal Environment Agency).

Baterie

Baterie nesmí být likvidovány s domovním odpadem. Jako spotřebitel máte zákonnou povinnost použité baterie vrátit. Staré baterie můžete odevzdat do sběrných středisek v místě svého bydliště nebo všude tam, kde se prodávají baterie. Baterie zakoupené od nás můžete také po použití označit nápisem „Použité baterie“ a vrátit nám je na následující adresu:

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
- Gebrauchte Batterien -
Darmer Esch 73
D 49811 Lingen
Německo

Symboly uvedené na bateriích mají následující význam:

  • Pb = Baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních procent olova
  • Cd = Baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia
  • Hg = Baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti
Batteriet

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie není povoleno likvidovat s domovním odpadem.

Elektrická a elektronická zařízení

Elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována s domovním odpadem. Ze starých elektrických zařízení ("staré spotřebiče") musíte použité baterie a akumulátory separovat, pokud do nich nejsou pevně zabudovány. Jako spotřebitel můžete stará elektrická zařízení bezplatně odevzdat ve veřejném sběrném středisku v místě svého bydliště nebo je – za splnění níže uvedených podmínek – vrátit nám. Pokud si od nás koupíte nové elektrické zařízení, rovnocenné staré zařízení od vás zdarma odebereme zpět (zpětný odběr 1:1). Veškerá stará zařízení menší než 25 centimetrů přijímáme zpět, i když od nás nové elektrické zařízení nekoupíte (zpětný odběr 0:1). Chcete-li nám na likvidaci odevzdat stará zařízení, ve kterých by mohly být uloženy osobní údaje, musíte své údaje ze starého zařízení odstranit. Za odstranění údajů neodpovídáme. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrická a elektronická zařízení musíte likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.