ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Poslední aktualizace: 01.09.2023

The E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH ("EMP") Group bere vaše soukromí při zpracovávaní osobních údajů vážně. Jde o informace, které slouží na vaši osobní identifikaci, jako je vaše jméno, kontakty, historie objednávek, marketingové preference nebo údaje, které se spájejí s těmito informacemi a mohou sloužit na vaši přímou nebo nepřímou identifikaci ("Osobní údaje"). Pod pojmy “my” “náš” nebo “nám” v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se rozumí subjekty EMP Group uvedené jako provozovatelé v sekci "Provozovatelé vašich osobních údajů" níž.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů opisují naše postupy zpracovávaní vašich osobních údajů, které o vás sbíráme osobně a prostřednictvím našich nebo námi spravovaných webových stránek, online obchodů a jiných webových nástrojů (napr. widgety a aplikace) a mobilních aplikací ("Mobilní aplikace"), v každém případu, které se týkají těchto Zásad ochrany osobních údajů (každá "Platforma" nebo společně naše "Platformy").

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají celé EMP Group a pokud existují místní úpravy nebo doplnění týkající se zpracování vašich osobních údajů, ty jsou uvedeny v sekci Specifické zásady pro jednotlivé krajiny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Považujte tyto Specifické zásady za řádnou součást našich Zásad ochrany osobních údajů.

1. PROVOZOVATELÉ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Společnosti EMP Group uvedené níž jsou zodpovědné za manipulaci s osobními údaji, které sbíráme na našich platformách:

1.1.1 E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH,

je německá korporace se sídlem na Darmer Esch 70a, 49811 Lingen, Germany;

1.1.2 EMP Mail Order UK Ltd.,

je firma registrována v Anglii a Walesu se sídlem na c/o Francis Clark LLP, Melville Building East, Unit 18, 23 Royal William Yard, Plymouth, Devon, England, PL1 3GW, UK;

1.1.3 EMP Mailorder Italia S.r.l.,

je italská korporace se sídlem na Via XX Settembre 70/G, 37036 SAN MARTINO B.A., - VR - , Italy;

1.1.4 Large Popmerchandising BVBA,

je belgická korporace se sídlem na Middelmolenlaan 175 postvak 23, 2100 Antwerpen, België;

1.1.5 Large Popmerchandising BV,

je nizozemská korporace se sídlem na 50 K, 2595 AR Den Haag, the Netherlands.

Upozorňujeme, že o konkrétním druhu manipulace s vašimi osobními údaji rozhodují aktivity uvedené v části "Jak používáme vaši osobní údaje" a v závislosti od relevantních aktivit, může být jediným provozovatelem jedna z firem uvedených výše (nese plnou zodpovědnost) nebo jde o více provozovatelů (2 a více z výše uvedených firem zodpovídají společně) vašich osobních údajů. V tabulce tu najdete způsob manipulace vzhledem ke každé aktivitě, která se vás může týká a pokud jde o manipulaci s daty vícerými provozovateli, přidali jsme i přehled dohod (kdo odpovídá za konání v souladu se zákony, co se týče vašeho soukromí) tu.

1.2 V případě jakýchkoli otázek ohledem toho, která společnost spravuje vaše osobní údaje, nebo pokud potřebujete kontaktovat kteroukoli z výše uvedených společností, napište nám email nebo list. Naše kontakty najdete uvedené v sekci KONTAKTUJTE NÁS.

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje získáváme buď přímo od vás nebo od třetích stran (jiný zdroj jako jste vy, například když použijete expresní nákup) nebo automatickým sběrem při použití kterékoli z našich platforem.

Vaše osobní údaje používáme na různé účely (z různých důvodů) a naším právním základem (oprávněním) na jejich použití je buď "uzavření smlouvy s vámi", "kde máme právní závazek", "kde jste nám dali souhlas" nebo "kde je to nevyhnutné pro naše legitimní zájmy" (to znamená, že máme obchodní nebo komerční zájem použit vaši osobní údaje).

V tabulkách níž najdete jasně uvedené, jak sbíráme a používáme vaše osobní údaje, a právní základ (odůvodnění), na který se při používání vašich osobních údajů odvoláváme. Co se týká používání nebo uchovávání vašich osobních údajů v "Je to nevyhnutné pro naši legitimní zájmy", vykonali jsme hodnocení, abychom zajistili, že to pro vás nebude nespravedlivé. Upozorňujeme, že každý nadpis ve sloupci "Jak používáme vaše údaje a naše právní odůvodnění" v tabulce níž odkazuje na jiné právní odůvodnění, na které se při použití vašich osobních údajů odvoláváme. Účel(y) zpracování a, pokud je to relevantní, legitimní zájmy jsou popsané pod každým nadpisem.

Prosíme, mějte na paměti, že pokud se rozhodnete neposkytnout nám informace, o které žádáme, nebo pokud máte námitky vůči tomu, jak vaše osobní údaje využíváme a byli jste vyrozumění o tom, že jde o povinné údaje, nebudeme vám vědět zabezpečit služby, které požadujete nebo jinak naplnit účel(y), pro které jsme vaše osobní údaje požadovali.

2.1 Online účty a nákupy

Informace, které sbíráme Jak využíváme informace o vás a naše právní odůvodnění
Účet uživatele

Svoje osobní údaje nám poskytujete při registraci online konta na kterékoli z našich platforem (napr. naše online obchody). Jde o všeobecní informace jako je vaše jméno a emailová adresa. Pokud požadujeme informace, které nejsou na registraci nevyhnutné (napr. datum narození a telefonní číslo), ty jsou označeny jako nepovinné.

Když doplníte své informace po registraci konta a začnete ho užívat, poskytujete nám o sobě další informace. Toto jsou ve všeobecnosti osobní údaje jako vaše adresy (dodací adresa a fakturační adresa), obsah vašeho nákupního košíku, historie objednávek, preferovaná metoda platby (napr. kreditní karta/PayPal). Pro objasnění: nezpracováváme platební informace jako je napr. číslo vaší kreditní karty.

Uzavíráme s vámi smlouvu
 • Na registraci vašeho konta a abychom vám poskytli plně funkční konto na našich platformách jako je zpřístupnění vašeho konta, jeho údržba a poskytnutí s tím souvisejícího zákaznického servisu.
 • Na zasílání administrativních informací, včetně informací týkajících se našich platforem a změn našich zásad a smluvních podmínek.

S vašim souhlasem

Na uložení vámi preferované metody placení (kreditní karta/PayPal) k vašemu kontu pro ulehčení budoucích plateb.


Je to nevyhnutné pro naši legitimní zájmy

Na zpracování nepovinných informací kvůli bližšímu uřčení vašeho konta a na zlepšení s tím souvisícího zákaznického servisu.

Jednorázové přihlášení

Svoje osobní údaje nám poskytujete při registraci online konta na našich platformách s použitím jednorázového přihlášení ("SSO"). V závislosti od SSO poskytovatele nám poskytujete svoje osobní údaje ke svému SSO kontu během úvodního registračního procesu SSO, t.j. jméno a emailovou adresu SSO konta.
Pro další informace se podívejte na následující odkazy:
SSO služba pro Apple: https://support.apple.com/en-gb/HT210318
SSO služba pro Google: https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=en

Uzavíráme s vámi zmluvu

Na registraci vašeho konta a poskytnutí jednoduché login funkce.
Upozorňujeme, že nezpracováváme údaje sesbírané a používané poskytovatelem SSO.
Pro více informaci se koukněte na link k zásadám ochrany údajů Apple https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ nebo Google https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Nákupy/Objednávky

Svoje osobní údaje nám poskytujete při objednávání na kterékoli z našich platforem. Ve všeobecnosti jde o informace jako je obsah vašeho nákupního košíku, vaše jméno, emailová adresa, telefonní číslo, dodací adresa, dodací preference, platební metoda, údaje o platbě (jen pokud si zvolíte "platbu vpřed" nebo pro vrácení peněz, pokud si zvolíte "v hotovosti při dodání") a - pokud používáte kalkulačku velikostí - vaši výšku a hmotnost. Pro objasnění: nezpracováváme platobní informace jako je napr. číslo vaší kreditní karty.

Uzavíráme s vámi zmluvu
 • Na dokončení vašich nákupů na našich platformách, včetně odeslání potvrzení vaši objednávky, zaslání aktualizací o stavu vaši objednávky a dodání vaši objednávky.
 • Na zasílání administrativních informací, včetně informací týkajících se našich platforem a změn našich zásad a smluvních podmínek.
Musí být v souladu s právními nařízeními

Konáme v souladu s jakýmikoli relevantními spotřebitelskými zákony, které se týkají vašich nákupů, včetně poskytnutí potřebných informací, náhrad nebo vrácení peněz (v případě potřeby).

Podpora zákaznického servisu

Svoje osobní údaje nám poskytujete, když nás kontaktujete ohledem objednávky nebo žádostí o pomoc na kterékoli z našich platforem. Ve všeobecnosti se jedná o informace jako je vaše jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, zákaznické číslo, údaje o vaši objednávce a detaily vašeho dotazu.

Uzavíráme s vámi zmluvu

Na komunikaci s vámi ohledem vašich nákupů na našich platformách a poskytnutí s tím souvisící zákaznické podpory.

Je to nevyhnutné pro naši legitimní zájmy

Na komunikaci s vámi v případě, že se váš dotaz netýká nákupu.

2.2 Marketingové kampaně

Informácie, které sbíráme Jak používáme vaše osobní údaje
Soutěže, loterie a podobné akce

Svoje osobní údaje nám poskytujete účastí na jakékoli naši soutěži, loterii nebo podobných akcích. Ve všeobecnosti jde o informace jako je vaše jméno, telefonní číslo (nepovinné), adresa, emailová adresa, datum narození (nepovinné), země, detaily soutěže nebo loterie, které jste se zúčastnili a váš příspěvek.

Mějte na paměti, že osobní údaje uvedené výše, které sbíráme, se mohou lišit (můžeme požadovat poskytnutí jen některých údajů z výše uvedených) v závislosti od akce, na které se dobrovolně zúčastníte. O tom, které informace požadujeme budete informováni předtím, než se zúčastníte jakékoli naši akce.

S vašim souhlasem

Na povolení vaší účasti v našich soutěžích, loteriích nebo na podobných akcích a na administraci těchto aktivit.

Některé z těchto aktivit mají další pravidla, které mohou obsahovat další informace o tom, jak používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje. Pokud existují nějaké další pravidla, informujeme vás o nich předtím, než se soutěže zúčastníte - pozorně si tyto pravidla pročtěte předtím, než nám poskytnete svůj souhlas.

Přímý marketing

Vaše osobní údaje sbíráme, když u nás nakupujete, zaregistrujete si konto nebo se přihlásíte k odběru našeho časopisu zdarma. Ve všeobecnosti jde o informace jako je vaše jméno, emailová adresa, poštovní adresa a nepovinně i vaše telefonní číslo.
Vaše osobní údaje nám poskytujete, když se přihlásíte k odběru/souhlasíte s tím, že budete od nás dostávat reklamní správy.
Ve všeobecnosti jde o informace jako je vaše jméno, emailová adresa, telefonní číslo a marketingové preference. V závislosti od marketingové kampaně mezi tyto informace mohou patřit i vaše země, město, datum narození a pohlaví.
K odběru našich reklamních materiálů se můžete přihlásit více způsoby:

 • Poštou. Přihlášení se k odběru reklamních materiálů poštou.
 • Newslettery. Přihlásit k odběru našich newsletterů nebo newsletterů našich partnerů (včetně Funko a newsletterů umělců) se můžete na kterékoli z našich stránek.
 • Kampaně. K odběru naši marketingové komunikace se přihlašujete účastí na jakékoli z našich marketingových kampaní (včetně offline kampaní, koncertů, soutěží, loterií a podobných akcii).
S vašim souhlasem

 • Na zasílání marketingové komunikace přes email nebo poštou, pokud jste souhlasili s tím, že budete takovou komunikaci dostávat. Kdykoli se můžete rozhodnout přestat přijímat tuto komunikaci kliknutím na odkaz na odhlášení, který najdete v každém emailu, který jsme vám poslali, nebo tím, že nás kontaktujete přes email (naše kontakty najdete v sekci KONTAKTUJTE NÁS).
 • Na vaše začlenění za účelem rozhodnutí o tom, jaký obsah bychom vám měli posílat. Toto děláme analýzou faktorů o vás, např. toho, jak jste se přihlásili k odběru marketingových materiálů od nás (např. na naší stránce nebo prostřednictvím soutěže), vaši lokality, marketingových preferencí, které jste nám prozradili (např. produkty, o které jste projevili zájem). Kdykoli se můžete rozhodnout přestat přijímat naši marketingovou komunikaci a my ukončíme vaše zařazení. Stačí, když kliknete na odkaz na odhlášení, který najdete v každém emailu, který jsme vám poslali, nebo tím, že nás kontaktujete přes email (naše kontakty najdete v sekci KONTAKTUJTE NÁS).
 • Na sdílení vašich kontaktních údajů a marketingových preferencí s našimi marketingovými partnery, našimi umělci (jen emailové adresy) a jakýmikoli jinými třetími stranami za účelem zasílání marketingové komunikace přes email, pokud jste souhlasili se sdílením svých osobních údajů na tyto účely. Toto děláme jen v souladu s vašimi marketingovými preferencemi a kdykoli nás můžete požádat o zastavění sdílení vašich osobních údajů na tyto účely zasláním emailu (naše kontakty najdete v sekci KONTAKTUJTE NÁS).
Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete, abychom vám nezasílali reklamní zprávy, nadále vám budeme zasílat nevyhnutné zprávy související s administrativou a servisem. Tyto zprávy nebudou obsahovat žádný marketingový obsah.
Sociální sítě a hromadné reklamy

Vaše osobní údaje nám poskytujete, když se přihlásíte k odběru/souhlasíte s tím, že budete od nás dostávat reklamní zprávy včetně reklamy na sociálních sítích. Ve všeobecnosti jde o informace jako je vaše jméno, emailová adresa, uživatelské jméno na sociální síti, telefonní číslo a marketingové preference.

Tam, kde máme pixel na sociálních médiích nebo podobné technologie na jakékoli z našich platforem, poskytujete nám své osobní údaje, pokud odsouhlasíte tento pixel nebo podobné technologie v interakci s nimiž se sbírají údaje z vašeho zařízení při návštěvě našich platforem. Ve všeobecnosti jde o informace o tom, že jste navštívili naši platformu a máte konto na našich partnerských platformách na sociálních sítích (např. Facebook nebo Google).

Pro více informací o pixelech na sociálních sítích/podobných technologiích a jejich fungování se podívejte na naše zásady používání Cookies. Najdete je zde.

S vašim souhlasem

 • Na zasílání našich reklamních materiálů na váš účet na sociální síti prostřednictvím hromadně zaměřených technologií, kde naši partneři na sociálních sítích identifikují váš uživatelský účet na své platformě prostřednictvím vaší emailové adresy nebo údajů shromážděných z našich pixelů na sociálních sítích/podobných technologií (pokud takový účet máte) a vaše zařazení do skupiny, které takovéto reklamní materiály můžeme zasílat. Tato "cílová skupina" je vytvořená a uložená jen na vaši platformě na sociální síti a i když vám můžeme zasílat reklamní materiály, nevíme, či jste zařazeni do této skupiny a nemáme přístup k žádným informacím uloženým na vašem účtu na sociální síti.
 • Na vaše začlenění za účelem rozhodnutí o tom, jaký obsah bychom vám měli posílat a do jaké skupiny vás máme zařadit. Toto děláme analázou faktorů o vás, např. toho, jak jste se přihlásili k odběru marketingových materiálů od nás (např. na naší stránce nebo prostřednictvím soutěže), vaši lokality, marketingových preferencí, které jste nám prozradili (např. produkty, o které jste projevili zájem) nebo analýzou vašich interakcí na našich platformách. Kdykoli se můžete rozhodnout přestat přijímat naši marketingovou komunikaci a my ukončíme vaše zařazení. Stačí, když kliknete na odkaz na odhlášení, který najdete v každém emailu, který jsme vám poslali, nebo tím, že nás kontaktujete přes email (naše kontakty najdete v sekci KONTAKTUJTE NÁS).
 • Na vytvoření zvláštní skupiny uživatelů sociálních sítí s podobnými vlastnostmi, jako ti, kteří byli zařazeni do skupiny na odesílání hromadných marketingových materiálů. Tato skupina s podobnými vlastnostmi je vytvořena a uložená jen na platformách našich partnerů na sociálních sítích. I když můžeme jedincům zařazeným do této skupiny zasílat reklamní materiály, nedokážeme tyto jedince identifikovat a nemáme přístup k žádným informacím, které o těchto jedincích mají platformy na sociálních sítích.

2.3 Sociální sítě, streamovací služby a konta třetích stran

Informácie, které sbíráme Jak používáme vaše osobní údaje
Účast na soutěžích, loteriích a podobných akcích prostřednictvím konta na sociální síti

Pokud používáte svůj účet na sociální síti (např. Facebook) nebo jakékoli jiné uživatelské konto třetí strany na to, abyste se zúčastnili naši soutěže, loterie nebo akce, nebo prostřednictvím pozvánky, abyste se do daného účtu přihlásili na naší platformě, poskytujete nám určité osobní údaje z vašeho účtu, mezi které může patřit např. vaše jméno, pohlaví, emailová adresa, město, země, detaily akce, na které jste se zúčastnili, váš příspěvek a jakékoli jiné údaje, které nám zpřístupníte.

S vašim souhlasem

Na povolení vaší účasti v našich soutěžích, lotériách nebo na podobných akcích a na administraci těchto aktivit.

Některé z těchto aktivit mají další pravidla, které mohou obsahovat další informace o tom, jak používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje - pozorně si pročtěte tyto pravidla předtím, než nám poskytnete své osobní údaje.

2.4 Všeobecní otázky

Informácie, které sbíráme Jak používáme vaše osobní údaje
Všeobecní dotazy

Vaše osobní údaje nám poskytujete, pokud nás kontaktujete nebo dochází k jakékoli jiné interakci s námi prostřednictvím emailu, sociální sítě, online kontaktního formuláře, telefonického hovoru nebo jiným způsobem. Ve všeobecnosti se jedná o informace včetně vašeho jména, kontaktních informací a detailů vaší komunikace.

Je to nevyhnutné pro naši legitimní zájmy

Na odpověď na vaše dotazy a splnění vašich požadavek, např. když nám pošlete otázku, návrh, pochvalu nebo stížnost, nebo pokud požadujete informace o našich platformách. Ty můžeme brát do úvahy i při zlepšování našich platforem, produktů a služeb.

Musí být v souladu s právnými nařízeními

Konáme v souladu s příslušnou legislativou s ohledem na právo na přístup a informace - např. při uplatnění vašeho práva na přístup v rámci GDPR.

Průzkumy

Svoje osobní údaje nám poskytujete účastí na a vyplněním jakéhokoli z našich průzkumů a dotazníků. Ve všeobecnosti se jedná o informace včetně vašeho jména, kontaktních informací a vašich odpovědí v průzkumu.

S vašim souhlasem

Na vaši registraci na našich průzkumech a na analýzu odpovědí, které jste v průzkumu poskytli.

2.5 Automaticky sbírané informace

Informácie, které sbíráme Jak používáme vaše osobní údaje
Doručovatelnost emailů

Některé osobní údaje sbíráme automatickými prostředky, když vám posíláme marketingové emaily v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Ve všeobecnosti jde o informace jako: či jste daný email otevřeli a na co v rámci emailu jste klikli.
Pro informace o tom, co jsou Cookies (a jiné podobné technologie) a jak je používáme, se podívejte na naše zásady používání Cookies. Najdete je zde.

S vašim souhlasem
 • Na monitorování výkonu marketingových emailů, které vám zasíláme.
 • Na přizpůsobení budoucích marketingových emailů, které vám na základě vaší interakce s našimi předešlými emaily budeme zasílat.
Přístup na naše online platformy

Některé osobní údaje sbíráme automaticky při vaší návštěvě nebo interakci s našimi online platformami. Jde ve všeobecnosti o informace jako:

 • Informace o prohlížeči a zařízení: některé informace sbírá většina prohlížečů jako např. vaše Media Access Control (MAC) adresa, druh zařízení (Windows nebo Mac), rozlišení obrazovky, verze operačního systému, typ internetového prohlížeče a verze naši platformy, kterou používáte.
 • Informace o mobilní aplikaci: když si stáhnete a používáte jakoukoli z našich mobilních aplikací, můžeme sledovat a sbírat údaje o jejím používání jako data a časy přihlášení vašeho mobilu k našim serverům prostřednictvím mobilní aplikace a jaké informace a soubory jste si do svá aplikace stáhli podle čísla vašeho zařízení.
 • IP adresa: Internet Protocol (IP) adresa je číslo, které je k vašemu zařízení, z kterého se přihlašujete na naše platformy prostřednictvím vašeho poskytovatele (ISP), připsáno automaticky a je také automaticky identifikováno a připojeno k přihlašovacím souborům na našich serverech při každé návštěvě naší platformy spolu s časem návštěvy a aktivitou na naší platformě.
Je to nevyhnutné pro naši legitimní zájmy
 • Na výpočet míry využívání naší platformy
 • Na pomoc při diagnostice problémů se serverem
 • Na administraci našich platforem
 • Na uřčení vaší lokality na úrovni země
Cookies (a podobné technologie)

Pro informace o tom, co jsou Cookies (a jiné podobné technologie) a jak je používáme, se podívejte na naše zásady používání Cookies. Najdete je zde.

2.6 Vnitřní obchodní procesy

Informácie, které sbíráme Jak používáme vaše osobní údaje
Shromažďování osobních údajů

Naše shromažďování osobních údajů se může týkat jakýchkoli z výše uvedených informací, které o vás sbíráme.

Je to nevyhnutné pro naši legitimní zájmy

Na shromažďování vašich osobních údajů, které sbíráme tak, že ve své finální, shromážděné formě, není na jejich základu možné identifikovat vás ani žádnou jinou osobu. Např. použitím vašich osobních údajů sbíraných z návštěv na webových stránkách na výpočet procentuálního podílu našich uživatelů, kterým se líbí určitý produkt. Shromážděné údaje používáme na různé účely včetně:

 • Vývoje nových produktů a služeb.
 • Zlepšení nebo modifikaci našich aktuálních produktů a služeb.
 • Zjištění efektivity našich reklamních kampaní, abychom je věděli přizpůsobit potřebám a zájmům našich uživatelů.
 • Na provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit, např. zjištění toho, o které části našich platforem je mezi uživateli největší zájem, abychom mohli efektivně soustředit naše zdroje a rozvojové snahy.
 • Na podnikání a rozšiřování obchodních aktivit, např. zjišťováním toho, o které oblasti/produkty na našich platformách je mezi uživateli největší zájem, abychom se mohli soustředit na vyhovění potřebám našich uživatelů.
Audity (interní a externí) a soulad

Naše audity se mohou týkat jakýchkoli z výše uvedených osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Je to nevyhnutné pro naši legitimní zájmy

Na ověření toho, že naše vnitřní procesy fungují tak, jak mají.

Musí být v souladu s právnými nařízeními

Na ověření toho, že naše vnitřní procesy jsou v souladu se zákonnými požadavky a nařízeními.

Prevence zneužití a bezpečnost

Náš proces monitorování bezpečnosti a prevence zneužití se může týkat jakýchkoli z výše uvedených osobních údajů, které o vás sbíráme.

Je to nevyhnutné pro naši legitimní zájmy

Na zabezpečení monitoringu bezpečnosti a prevenci před zneužitím v rámci našeho podnikání, např. abychom dokázali odhalit kybernetické útoky a pokusy o krádež identity a předcházet jim.

Musí být v souladu s právnými nařízeními

Na ověření toho, že naše vnitřní procesy jsou v souladu se zákonnými požadavky a nařízeními.

Administrace

Naše administrativní procesy se mohou týkat jakýchkoli z výše uvedených osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Je to nevyhnutné pro naši legitimní zájmy

Na efektivní fungování v rámci našeho obchodního modelu a korporatní struktury způsobem, který slouží našim zákazníkům, včetně použití různých centrálních a lokálních obchodních funkcí.

Právní nároky

Naše právní nároky se mohou týkat jakýchkoli z výše uvedených osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Musí být v souladu s právními nařízeními/legitimními zájmy (v závislosti od situace)

Na efektivní obranu nebo uplatnění nároků na ochranu našich zákonných práv a zájmů a na spolupráci při vyšetřování autorit a orgánů činných v trestním konaní.

3. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje sdílíme za účelem:

 • Vaše osobní údaje sdílíme s jinými společnostmi v rámci EMP Group za účelem dále popsaným v těchto zásadách: Seznam a adresy společností EMP Group najdete v sekci PROVOZOVATELÉ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
 • Vaše osobní údaje sdílíme s firmami, které poskytují služby v našem jménu (a v některých případech, společnosti EMP Group), abychom jim umožnili podporu služeb, které vám poskytujeme včetně níže uvedených. Mezi ně mohou patřit konzultanti, poskytovatelé profesionálních poradenských služeb (např. právní poradci a účetní), agentury pro digitální marketing (např. pro zlepšení marketingové zkušenosti), poskytovatelé hostingových služeb (poskytovatelé cloudu jako je např. Salesforce), marketingových technologií (např. pro vytváření emailových kampaní, automatizaci emailů, management odhlášení apod.), analýza údajů (např. analytika návštěvnosti webových stránek), zpracovávaní plateb (např. Klarna, PayPal), plnění objednávek (např. expedice/doručování objednávek zákazníků), poskytování infrastruktury (např. vývoj webové stránky a aplikace), audity (externí auditoři), IT služby, zákaznický servis, doručování emailů, zpracovávaní kreditních karet a jiné podobné služby.
 • Na zabezpečení platebních metod Klarna sdílíme s Klarnou vaše osobní údaje, jako např. kontaktní údaje a údaje o objednávce. Díky tomu dokáže Klarna zjistit, zda můžete použít jejich platební metody a přizpůsobit tyto platební metody vašim potřebám. Všeobecní informace o Klarně najdete zde. S vašimi osobními údaji bude Klarna manipulovat v souladu s příslušnými pravidly na ochranu osobních údajů jak je uvedené v zásadách ochrany osobních údajů Klarna.
 • Vaše osobní údaje (jen emailovou adresu) sdílíme s třetími stranami (včetně našich marketingových partnerů - např. Funko a umělců), aby vám mohli zasílat marketingovou komunikaci v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Např. pokud se zaregistrujete na odběr newsletteru umělce.
 • Vaše osobní údaje sdílíme s našimi partnery na sociálních sítích na účely hromadné inzerce na sociálních médiích a na použití plug-inů na sociálních sítích na našich platformách.Vi deler din personlige informasjon med våre sosiale mediepartnere med det formål å utføre publikumsannonsering på sosiale medier og når vi bruker plugin-moduler for sosiale medier på plattformene våre.
 • Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které sponzorují soutěže, loterie a podobné akce, abychom jim umožnili jejich realizaci.
 • Jakékoli osobní údaje, které zveřejníte na nebo přes veřejný prostor na našich platformách (např. na message boardech, v chatu, na stránce profilu a blogech) se stávají veřejnou informaci a mohou být dostupné pro návštěvníky našich platforem a pro veřejnost, mohou být dále šířeny na internetu a jiných médiích, kde mohou mít dosah na ještě větší publikum.
 • Vaše osobní informace sdílíme, pokud máme povinnost tak jednat (a/nebo důvodně se domníváme že máme takovou povinnost) na základě zákonných nařízení jako je soudní příkaz, donucovací nařízení ze strany regulátora nebo orgánů činných v trestním řízení nebo za účelem vymáhání jakékoli dohody, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo v zájmu ochrany práv, majetku a bezpečnosti EMP Group, vás, jiných třetích stran, uživatelů našich platforem nebo široké veřejnosti.
 • Vaše osobní údaje sdílíme ve spojení s prodejnými a obchodními transakcemi. Máme legitimní zájem na zveřejnění nebo přenosu vašich osobních údajů třetí straně v případu reorganizace, sloučení, prodeje, společného podnikání, transferu nebo jakéhokoli jiného postoupení jakéhokoli obchodního podílu nebo celé firmy, majetku nebo akci (včetně ve spojitosti s vyhlášením bankrotu nebo podobnými událostmi). Mezi tyto třetí strany mohou patřit např. nabývající osoba a její poradci.
 • Vaše osobní údaje sdílíme za účelem vymáhání našich podmínek nebo jakýchkoli jiných dohod, které s vámi máme, a abychom mohli využít dostupné opravní prostředky nebo eliminovat škody, ke kterým může dojít při jakékoli činnosti jako je soudní příkaz nebo vymáhání pohledávek.

4. POSOUVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE?

Upozorňujeme, že v důsledku globální povahy EMP Group mohou být vaše osobní údaje uložené a zpracované v kterékoli krajině, kde působíme nebo angažujeme poskytovatele služeb. Používáním našich platforem jste porozuměli tomu, že vaše osobní údaje mohou být přesunuté mimo krajinu vašeho pobytu včetně krajin mimo EHP jako je např. USA, kde mohou být zásady ochrany osobních údajů odlišné od těch ve vaší krajině.

Některé z krajin mimo EHP podle Evropské komise poskytují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů podle standardů EHP (celý seznam těchto krajin najdete zde). Na transfery z krajin EHP do krajin, které nejsou podle Evropské komise v oblasti ochrany osobních údajů adekvátní (včetně USA), jsme kvůli zabezpečení uzavřeli standardní smluvní doložky od EK, týkající se transferů osobních údajů. Pokud máte zájem o jejich kopií, kontaktujte nás emailem (naše kontakty najdete v sekci KONTAKTUJTE NÁS) nebo pro standardní podmínky klikněte na tento odkaz.

Prohlédněte si sekci "Dochází u nás k přenosu vašich informací?" v Specifické pravidla pro jednotlivé krajiny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud máte zájem o informace ohledem toho, jak chráníme vaše osobní údaje při jejich přenosu z krajiny vašeho pobytu do jiné krajiny.

5. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje si ukládáme na tak dlouho, jak je třeba nebo povoleno s ohledem na účel(y), pro které jsme je sbírali a v souladu s příslušnými zákony.

Mezi kritéria, které rozhodují o době uchovávaní patří:

 • Délka období, během kterého trvá náš vztah s vámi a poskytujeme vám naše platformy (např. pokud máte u nás účet nebo používáte naše platformy).
 • Zda existuje právní závazek, kterému jsme podřízeni (např. určité zákony od nás vyžadují, abychom údaje o vašich transakcích uchovávali určité období předtím, než je můžeme vymazat).
 • Zda je uchovávání údajů vhodné vzhledem na naši právní pozici (např. v souvislosti s platnými promlčecími lhůtami, soudními spory nebo regulačními vyšetřováními) a
 • jakékoli směrnice vydané příslušnými orgány v oblasti práva a ochrany údajů.

6. CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Žádáme, abyste nám neposílali a neprozrazovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního pojištění, informace související s rasovým a etnickým původem, sexuální orientaci a informace o vašem sexuálním životě, politické názory, náboženství nebo filosofické názory, informace týkající se zdravotního stavu, kriminální registr nebo členství v odborových svazech) na nebo prostřednictvím našich platforem nebo jiným způsobem, pokud si vysloveně nevyžádáme tyto informace pro konkrétní účel.

7. VAŠE PRÁVA OHLEDEM ZACHOVÁNÍ SOUKROMÍ

Co se týká vašich údajů, máte i několik práv (které jsou předmětem určitých podmínek a výjimek). Kterékoli z těchto práv si můžete uplatnit tím, že nás kontaktujete. Naše kontakty najdete v sekci KONTAKTUJTE NÁS.
Pokud nás budete kontaktovat, dejte nám, prosím, jasně vědět, jaké práva si přejete uplatnit a co chcete, abychom udělali ohledem vašich osobních údajů a také jakékoli důležité informace ohledem vašich údajů, kterých se vaše žádost týká. Tímto způsobem můžeme vybavit váš požadavek efektivněji
Pro vaši ochranu budeme možná potřebovat poskytnout další informace na ověření vaší identity předtím, než zpracujeme váš požadavek. Budeme se snažit vybavit váš požadavek hned, jak to bude možné a v rámci zákonně stanovených časových lhůt.
Máte právo odmítnout naše používání vašich osobních údajů, kde se odvoláváme na "legitimní zájem" jako právní základ pro zpracovávaní vašich osobních údajů nebo když používáme vaše osobní 'údaje na účely přímého marketingu (např. pokud si již dále nepřejete dostávat newslettery přímého marketingu, aktuální informace a jinou marketingovou komunikaci od nás).


Práva Co to znamená?

Právo být informován

Máte právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje a o svých právech Proto vám poskytujeme tyto informace v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Právo k přístupu

Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným informacím (jako jsou informace v těchto zásadách ochrany osobních údajů).
Je to proto, abyste o nich věděli a mohli zkontrolovat, že vaše osobní údaje používáme v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

Právo na nápravu

Jste oprávněni požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou přesné nebo úplné.

Právo na vymazání

Toto právo je známé i jako "právo být zapomenutý" a, jednoduše řečeno, umožňuje vám požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních informací, pokud neexistuje žádný přesvědčivý důvod na to, abychom je nadále uchovávali. Nejedná se o všeobecné právo na vymazání, existují zde výjimky.

Právo na omezení zpracování

Máte právo "zablokovat" nebo potlačit další používání vašich osobních údajů. Když dojde k omezení používání, nadále můžeme vaše osobní údaje uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Máme seznamy lidi, kteří nás požádali o to, aby bylo další používání jejich osobních údajů "zablokováno", abychom zabezpečili, že toto omezení bude respektováno i v budoucnu.

Právo na přenosnost údajů

Máte právo dostat své osobní údaje v strukturované, běžně používané formě, která je čitatelná strojově a požadovat, aby tyto údaje byli přenesené jinému správcovi, pokud je to technicky uskutečnitelné. Toto právo se týká jen osobních údajů, které jste nám sami poskytli (ne jakýchkoli jiných informací), které zpracováváme automatickými prostředky.

Právo na odmítnutí

Za určitých okolností máte právo odmítnout používání vašich osobních údajů, např. pokud je nemusíme zpracovat, abychom splnili smluvní nebo jiné právní závazky. Můžete třeba odmítnout používání vašich osobních údajů na účely přímého marketingu. Nadále ale můžeme uchovávat vaše osobní údaje, ale nemůžeme je již používat způsobem, o který jste nás požádali, abychom je nepoužívali.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného jen na automatickém zpracování, včetně profilování

Máte právo, aby vaše osobní údaje nebyli použity na výhradně automatizované rozhodnutí o vás, které budou mít dopad na vás. Například máte právo, aby vaše osobní údaje nebyli využity na vytvoření vašeho profilu, od kterého by následně záviseli automatické rozhodnutí, bez toho, aby při zpracování byl přítomen člověk.

Právo na stížnost

Máte právo na stížnost ohledem toho, jak zacházíme nebo zpracováváme vaše osobní údaje u dozorního orgánu, zvlášť v rámci členského státu vašeho trvalého pobytu, místa práce nebo místa údajného porušení.
Koukněte se na kontakty zodpovědného německého dozorního orgánu (platí pro všechny aplikace kromě níž uvedených):
Adresa: Data Protection Authority of the state of Lower Saxony (Germany), Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.
Telefonní číslo: 0049511 120 – 4500.
Fax: 0049511 120 – 4599.
Email: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Webová stránka: htttp://www.lfd.niedersachsen.de


Pro Belgii (aplikace “Large Popmerchandising België”, “Large Popmerchandising België en français” a www.large.be):
Adresa: Belgian Data Protection Authority, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
Telefonní číslo: +32 (0)2 274 48 00
Email: contact@apd-gba.be
Webová stránka: https://www.dataprotectionauthority.be/


Pro Itálii (aplikace “EMP Italia” a www.emp-online.it):
Adresa: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma
Telefonní číslo: + 39 06 69 6771
Email: protocollo@gpdp.it
Webová stránka: https://www.garanteprivacy.it/


Pro Nizozemsko (aplikace “Large Popmerchandising Nederland” a www.large.nl):
Adresa: Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Telefonní číslo: +31 (0)70 - 888 85 00
Fax: +31 (0)70 - 888 85 01
Email: internationaal@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Webová stránka: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Pro Spojené království (aplikace “EMP United Kingdom” a www.emp.co.uk):
Adresa: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.
Telefonní číslo: 0303 123 1113.
Webová stránka: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Právo odnětí souhlasu

Pokud jste nám udělili svůj souhlas na jakékoli manipulování s vašimi osobními údaji, máte právo kdykoli nám odňat tento souhlas (i když, pokud tak uděláte, neznamená to, že cokoli, co jsme s vašimi osobními údaji udělali do toho bodu je nezákonné). Patří zde i právo odnětí souhlasu s použitím osobních údajů na marketingové účely.

Prohlédněte si sekci “Vaše práva na soukromí” v Specifických zásadách pro jednotlivé krajin těchto zásad na ochranu osobních údajů, pokud máte zájem o informace ohledem konkrétních práv na ochranu vašich osobních údajů v rámci své jurisdikce.

8. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit. O jakékoli důležité změně budete informováni, pokud bude mezi námi trvat vztah, jinak bude aktualizovaná verze z času načas zveřejněná na naší webové stránce. Prohlédněte si Naposledy aktualizované v legendě nahoru na této stránce, pokud máte zájem zjistit, kdy došlo k poslední aktualizaci. Jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnost po zveřejnění jejich aktualizované verze na nebo prostřednictvím našich platforem.

9. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledem těchto zásad nebo našich praktik zpracování osobních údajů, kontaktujte nás emailem na datenschutz@emp.de (platí pro Německo, t.j. aplikace “EMP Deutschland” a www.emp.de) nebo na emailové adresy jednotlivých zemí. Máme pro vás tabulku, kterou najdete zde, s emailovými adresami jednotlivých zemí.


Pokud vám to více vyhovuje, můžete nám napsat i na nasledující adresy:

Německo
(platí pro všechny aplikace a webové stránky kromě níž uvedených)

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
Germany

Belgie
(Aplikace “Large Popmerchandising België”, “Large Popmerchandising België en français” a www.large.be)

Large Popmerchandising BVBA
Middelmolenlaan 175 postvak 23
2100 Antwerpen
België

Itálie
(Aplikace “EMP Italia” a www.emp-online.it)

EMP Mailorder Italia S.r.l.
Via XX Settembre 70/G
37036 SAN MARTINO B.A. - VR –
Italia

Nizozemsko
(Aplikace “Large Popmerchandising Nederland” a www.large.nl)

Large Popmerchandising BV
Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag
Nederland

Spojené království
(Aplikace “EMP United Kingdom” a www.emp.co.uk)

EMP Mail Order UK Ltd.
c/o Francis Clark LLP
Melville Building East
Unit 18, 23 Royal William Yard
Plymouth
Devon
PL1 3GW
United Kingdom

Zodpovědná osoba za ochranu osobních údajů:
Můžete kontaktovat naši zodpovědnou osobu za ochranu osobních údajů přímo na této adrese:

Data Protection Officer
André Bosse
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
GERMANY
telefonní číslo: 0049 591 - 914310
e-mail: datenschutz@emp.de nebo zde najdete emailové adresy pro jednotlivé země.

Emailová komunikace není vždy bezpečná, proto do vašeho emailu pro nás nikdy nepište informace o kreditní kartě nebo jiné citlivé údaje.

10. SPECIFICKÉ ZÁSADY PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ

10.1 Spojené království

POSOUVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE?

Země EHP jsou uznávány Spojeným královstvím jako země poskytující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů a zákony Spojeného království dovolují přenosy osobních údajů ze Spojeného království do zemí EHP. Kromě toho jsou povoleny i transfery vašich osobních údajů do zemí mimo EHP za předpokladu, že tyto země mají certifikát Evropské komise, který potvrzuje, že poskytují adekvátní úroveň ochrany osobních údajů podle standardů EHP (celý seznam těchto zemí najdete zde).

Pro přenosy ze Spojeného království do zemí, které podle standardů Evropské komise nejsou považovány za vyhovující (včetně USA), je třeba zahrnout standardní smluvní doložky, které přijala Evropská komise ve věci ochrany osobních údajů. Ty jsou považovány Spojeným královstvím za dostatečnou bezpečnostní záruku pro přenos vašich informací a my jsme tyto doložky doplnili tam, kde dochází k přenosu vašich údajů do zemí, které podle standardů Spojeného království neposkytují dostatečnou bezpečnost vašich osobních údajů. Pokud máte zájem o jejich kopii, kontaktujte nás na dataprotection@emp.co.uk nebo si prohlédněte standardní podmínky na následujícím odkazu.

VAŠE PRÁVA OHLEDEM ZACHOVÁNÍ SOUKROMÍ

Pokud jste v Spojeném království, práva na ochranu vašeho soukromí a vaše osobní údaje garantuje EMP Mail Order UK Ltd.:

Co se týká vašich osobních údajů, máte několik práv (které jsou předmětem určitých podmínek a výjimek). Kterékoli z těchto práv si můžete uplatnit na dataprotection@emp.co.uk nebo prostřednictvím našich kontaktů v sekci KONTAKTUJTE NÁS.

Máte právo odmítnout naše používání vašich osobních údajů, kde se odvoláváme na "legitimní zájem" jako právní základ pro zpracovávání vašich osobních údajů nebo když používáme vaše osobní údaje na účely přímého marketingu (např. pokud si již nepřejete dostávat).

Práva

Co to znamená?

Právo být informován

Máte právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje a o svých právach Preto vám poskytujeme tieto informácie v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Právo k přístupu

Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným informacím (jako jsou informace v těchto zásadách ochrany osobních údajů).
Je to preto, aby ste o nich vedeli a mohli skontrolovať, že vaše osobné údaje používame v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov.

Právo na nápravu

Jste oprávneni požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou přesné nebo úplné.

Právo na vymazání

Toto právo je známé i jako "právo být zapomenutý" a, jednoduše řečeno, umožňuje vám požádat o vymazání nebo odstránění vašich osobních informací, pokud neexistuje žádný přesvedčivý důvod na to, abychom je nadále uchovávali. Nejedná se o všeobecné právo na vymazání, existujú zde výjimky.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo "zablokovat" nebo potlačit další používání vašich osobních údajů. Když dojde k omezení používání, nadále můžeme vaše osobní údaje uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Máme seznamy lidi, kteří nás požádali o to, aby bylo další používání jejich osobních údajů "zablokováno", abychom zabezpečili, že toto omezení bude respektováno i v budoucnu.

Právo na přenosnost údajů

Máte právo dostat své osobní údaje v strukturované, bežně používané formě, která je čitatelná strojově a požadovat, aby tyto údaje byli přenesené jinému zprávcovi, pokud je to technicky uskutočnitelné. Toto právo se týká jen osobních údajů, které jste nám sami poskytli (ne jakýchkoli jiných informací), které zpracúvame automatickými prostředky.

Právo na odmítnutí

Za určitých okolností máte právo odmítnout používání vašich osobních údajů, např. pokud je nemusíme zpracovat, abychom splnili smluvní nebo jiné právní závazky. Můžete třeba odmítnout používání vašich osobních údajů na účely přímého marketingu. Nadále ale můžeme uchovávat vaše osobní údaje, ale nemůžeme je již používat způsobem, o který jste nás požádali, abychom je nepoužívali.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného jen na automatickém zpracování, včetně profilování

Máte právo, aby vaše osobní údaje nebyli použity na výhradně automatizované rozhodnutí o vás, které budou mít dopad na vás. Například máte právo, aby vaše osobní údaje nebyli využity na vytvoření vašeho profilu, od kterého by následně záviseli automatické rozhodnutí, bez toho, aby při zpracování byl přítomen člověk.

Právo na stížnost

Máte právo na stížnost ohledem způsobu, jakým manipulujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje u UK regulátora pro ochranu osobních údajů ("ICO"). Koukněte se na kontakt na ICO níž:

Adresa: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House,
Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.
Telefónne číslo: 0303 123 1113.
Webová stránka: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Právo odnětí súhlasu

Ak ste nám udelili svoj súhlas na akékoľvek narábanie s vašimi osobnými údajmi, máte právo kedykoľvek nám odňať tento súhlas (hoci, ak tak urobíte, neznamená to, že čokoľvek, čo sme s vašimi osobnými údajmi urobili do toho bodu je nezákonné). Patří zde i právo odnětí souhlasu s použitím osobních údajů na marketingové účely.