ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 18.01.2023


E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH ("EMP"), společnost ze skupiny Warner Music Group, klade velký důraz na ochranu soukromí. Chceme vás proto seznámit s tím, jak shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme informace. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují postupy zpracování informací, které shromažďujeme my jako jedna ze společností EMP (E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft GmbH, EMP Mail Order UK Ltd, Emp Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. a Large Popmerchandising B.V.B.A) nebo naši poskytovatelé služeb z řad třetích stran, prostřednictvím námi vlastněných nebo spravovaných webových stránek, webových prostředků (např. ovládací nástroje a aplikace) a mobilních aplikací ("mobilní aplikace"), které podléhají těmto Zásadám ochrany osobních údajů (jednotlivě označovaných jako „Objekt”, případně souhrnně jako "Objekty"). Tím, že nám prostřednictvím objektů poskytnete osobních údaje (jak je definováno níže), potvrzujete, že jste si tyto Zásady ochrany osobních údajů přečetli a že rozumíte jejich podmínkám.

1. OSOBNÍ ÚDAJE

1.1 Osobní údaje, které můžeme shromažďovat

V souvislosti s objekty shromažďujeme dva typy informací: Osobní údaje a Ostatní údaje. "Osobní údaje" jsou informace, které vás identifikují nebo umožňují vaši identifikaci jako jednotlivce. "Ostatní údaje" jsou jakékoli informace, které neodhalují vaši konkrétní totožnost. Pokud platné právní předpisy vyžadují, abychom s ostatními údaji nakládali jako s osobními údaji, můžeme je použít a zpřístupnit pro účely, ke kterým používáme a zpřístupňujeme osobní údaje, jak je uvedeno v těchto zásadách. Nakládání s ostatními údaji je popsáno samostatně níže v části „OSTATNÍ ÚDAJE“.

Spolu s našimi poskytovateli služeb můžeme shromažďovat například následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Poštovní adresa (včetně fakturačních a dodacích adres)
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Číslo kreditní nebo debetní karty
 • Podrobnosti o nákupu
 • Velikost a hmotnost (pokud používáte velikostní tabulku)

1.2 Shromažďování Osobních údajů

Spolu s našimi poskytovateli služeb shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím objektů různými způsoby, a to včetně následujících:

1.2.1 Prostřednictvím objektů

Osobní údaje můžeme shromažďovat prostřednictvím objektů, například když se pomocí nich zaregistrujete pro odběr newsletteru či jiných materiálů, když si vytvoříte účet zákazníka, uskutečníte nákup nebo vznesete požadavek.

1.2.2 Offline

Osobní údaje od vás můžeme shromažďovat offline, například když nám je poskytnete v prodejně společnosti E.M.P. nebo na koncertě.

1.2.3 Z jiných zdrojů

Vaše osobní údaje můžeme získat z jiných zdrojů, jako například:

 • z databází adres, nebo
 • od marketingových partnerů, kteří s námi sdílejí informace v souvislosti s marketingovými a propagačními kampaněmi souvisejícími s naší podnikatelskou činností.

Pokud pro přístup k naší loterii, soutěži nebo propagační akci použijete svůj účet na sociální síti nebo u jiné třetí strany, případně pokud se k takovému účtu přihlášujete prostřednictvím našich objektů, sdílíte tím s námi některé osobní údaje ze svého účtu u třetí strany. Jejich součástí může být vaše jméno, e-mailová adresa, fotografie, seznam kontaktů na sociální síti, historie poslechu skladeb, oblíbené skladby a veškeré další informace, které nám zpřístupníte nebo které jsou nám jinak zpřístupněny, když se připojíte prostřednictvím takového účtu u třetí strany.

1.2.4

Z právních předpisů ani smluvních podmínek nevyplývá povinnost, abyste nám osobní údaje poskytli. Například, pokud všetranne využíváte různé možnosti nebo příležitosti nabízené prostřednictvím objektů, shromažďujeme vaše osobní údaje s cílem zajistit co největší komfort při jejich využívání.

1.3 Jak používáme osobní údaje

Spolu s našimi externí poskytovateli služeb používáme osobní údaje mimo jiné k následujících obchodním účelům:

1.3.1

Zajištění funkčnosti objektů a plnění vašich požadavků.

 • Zajištění funkčnosti objektů podle vašich potřeb, například umožnění přístupu k vašemu registrovanému účtu a poskytování souvisejících služeb zákazníkům.
 • Za účelem zodpovězení vašich dotazů a plnění vašich požadavků, když nás kontaktujete pomocí některého z našich online kontaktních formulářů či jiným způsobem, například když nám zasíláte dotazy, návrhy, uznání či stížnosti, nebo když žádáte informace o objektech.
 • K zasílání administrativních informací, včetně informací týkajících se objektů a změn našich podmínek a zásad.
 • Pro dokončení a realizace vašeho nákupu, včetně zpracování plateb, dodání objednaného zboží, komunikace s vámi ohledně vašeho nákupu a poskytování souvisejících služeb zákazníkům.
 • K poskytování mezinárodních služeb zákazníkům ze strany všech společností EMP.

Účelem těchto našich činností je správa našeho smluvního vztahu s vámi a/nebo plnění zákonných požadavků.

1.3.2

Zasílání našeho newsletteru a/nebo jiných marketingových materiálů a umožnění sdílení na sociálních sítích

 • Zasílání newsleterů s informacemi o našich produktech a službách a zpravodajů s informacemi od našich přidružených společností v rámci skupiny Warner Music Group v pravidelných intervalech. Při přihlašování k odběru newsletteru se rovněž můžete rozhodnout, že poskytnete další údaje. Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, obdržíte od nás e-mail. Dokončení přihlášení k odběru našeho newsletteru vyžaduje kliknutí na aktivační odkaz v tomto e-mailu.
 • Zasílání jiných marketingových informací, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat, pokud jste uvedli, že o ně máte zájem, (včetně, mimo jiné, informací zasílaných našimi externími poskytovateli služeb, kteří se zabývají rozesíláním direct mailu a jinými typy marketingu.
 • Zasílání textových zpráv SMS na vaše telefonní číslo, například pokud se s použitím tohoto čísla zúčastníte soutěže a potvrdíte, že máte zájem o tyto zprávy. Mějte na paměti, že příjem zpráv a přenos dat mohou být zpoplatněny. Informace o poplatcích za tyto služby si můžete ověřit u svého mobilního operátora.

Tyto činnosti budeme provádět na základě vašeho souhlasu, nebo v případě našeho oprávněného zájmu.

1.3.3

Analýzy osobních údajů v obchodních reportech a poskytování individualizovaných služeb.

 • Analýzy a prognózy preferencí našich uživatelů za účelem vytváření souhrnných zpráv o trendech využívání našeho digitálního obsahu, které nám umožňují zdokonalovat naše objekty.
 • K personalizaci zobrazovaného obsahu při používaní objektů pomoci vaší IP adresy tím, že vám budeme zobrazovat produkty a nabídky podle vašich preferencí.

Personalizované služby vám budeme poskytovat na základě vašeho souhlasu nebo našeho oprávněného zájmu.

1.3.4

Umožnění vaší účasti v loteriích, soutěžích a jiných propagačních akcích.

 • Pro umožnění vaší účasti v loteriích, soutěžích a podobných propagačních akcích s použitím vašeho jména, adresy a e-mailové adresy, a pro správu těchto aktivit. Některé z těchto aktivit mohou obsahovat další pravidla, která mohou obsahovat další informace o tom, jak používáme a zpřístupňujeme vaše osobní údaje (např. datum narození). Doporučujeme proto, abyste si tato pravidla pozorně přečetli. V případě rozporu mezi těmito pravidly a těmito Zásadami ochrany osobních údajů, mají přednost tato pravidla.
 • EMP vám oznámí výsledky soutěže e-mailem. Pokud v soutěži vyhrajete, EMP může zveřejnit vaše jméno.

Tyto informace používáme ke správě našeho smluvního vztahu s vámi.

1.3.5

Shromažďování a/nebo anonymizace osobních údajů.

 • Osobní údaje můžeme shromažďovat a/nebo anonymizovat tak, aby nadále nebyly považovány za osobní údaje. Tímto způsobem vytváříme další údaje pro vlastní použití, které dále můžeme používat a zpřístupňovat k jakémukoli účelu.

Tuto činnost budeme provádět na základě našeho oprávněného zájmu.

1.3.6

Dosahování našich obchodních cílů.

 • analýzy údajů, například za účelem zvýšení efektivity našich objektů;
 • audity zaměřené na ověření správné funkčnosti našich interních procesů a jestli splňují legislativní, regulační a smluvní požadavky;
 • monitorování možných pokusů o podvody a narušení zabezpečení, například za účelem detekce a prevence kybernetických útoků nebo pokusů o krádeže identit;
 • vývoj nových produktů a služeb;
 • zdokonalování, vylepšování a úpravy našich stávajících produktů a služeb;
 • identifikace uživatelských trendů, například zjišťování, které části našich objektů jsou pro uživatele nejzajímavější;
 • zjišťování účinnosti propagačních kampaní, abychom mohli naše kampaně přizpůsobovat potřebám a zájmům uživatelů; a
 • provozování a rozvoj našich obchodních aktivit, například zjišťování, které části našich objektů jsou pro uživatele nejzajímavější, abychom mohli lépe vycházet vstříc zájmům uživatelů.

Tyto činnosti budeme provádět ke správě našeho smluvního vztahu s vámi, plnění právních závazků a/nebo na základě našeho oprávněného zájmu.

1.4 Zprostředkování osobních údajů

Osobní údaje zprostředkujeme:

1.4.1

Skupině Warner Music Group a jejím přidruženým společnostem k marketingovým účelům. Seznam a sídla společností ze skupiny Warner Music Group naleznete zde: https://www.wminewmedia.com/affiliates/.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů skupiny Warner Music Group naleznete v příslušném dokumentu: https://www.wminewmedia.com/privacy/.

1.4.2

Našim externím poskytovatelům služeb (a v některých případech našim přidruženým společnostem) za účelem podpory služeb, které nám poskytují.

 • Mohou mezi ně patřit poskytovatelé služeb hostingu, datových analýz, zpracování plateb, plnění objednávek, zajišťování infrastruktury, služeb IT, služeb zákazníkům, doručování e-mailů, operací s platebními kartami, auditování a jiných podobných služeb.
 • Pokud vyberete způsob platby „payment by invoice“ (platba na fakturu), můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou potřebné ke zpracování nákupu s platbou na fakturu, ověření totožnosti, kredibility a spřístupnění těchto údajů příslušnému poskytovateli služeb. Poskytovatel tyto údaje potřebuje k získání informací o totožnosti kupujícího a hodnocení jeho kredibility od příslušných ratingových agentur.

1.4.3

Třetím stranám, aby vám mohli zasílat marketingové materiály v souladu s vašimi preferencemi.

 • Nepřidruženým třetím stranám nebo jejim dodavatelům, aby vám mohli zasílat nebo zajistit zasílání marketingových materiálů s využitím online a offline médií.
 • Našim interpretům (včetně členů jejich skupin, pokud je to možné) a jejich zástupcům, aby tyto údaje mohli využít k zasílání materiálů (včetně marketingových), o nichž jsou přesvědčeni, že by vás mohly zajímat, například pokud se (a) přihlásíte do seznamu adres příslušného interpreta a/nebo k odběru jeho zpravodajů, (b) zaregistrujete na webových stránkách příslušného interpreta nebo (c) jinak projevíte svůj zájem o zasílání informací a/nebo marketingových materiálů od příslušného interpreta. Nakládání s Osobními údaji ze strany interpretů a jejich zástupců není pod naší kontrolou a neodpovídáme za ně.

1.4.4

Příslušnému interpretovi, který s námi již nespolupracuje, pokud o něj projevíte zájem (například registrací na webových stránkách tohoto interpreta). Třetím stranám, které pořádají soutěže, loterie a podobné propagační akce, abychom jim jejich pořádání a správu umožnili.

1.4.5

Používáním našich Prostředků se můžete rozhodnout zpřístupnit Osobní údaje:

 • V našich diskusních fórech, chatech, stránkách profilů, blozích a v rámci jiných služeb, které vám umožňují publikovat informace a materiály. Mějte na paměti, že veškeré informace a materiály, které publikujete nebo zpřístupníte v našich Prostředcích nebo jejich prostřednictvím, se stanou veřejnými informacemi a mohou být dostupné návštěvníkům těchto Prostředků i široké veřejnosti. Kromě toho mohou být redistribuovány prostřednictvím Internetu a dalších médií a dostat se tak k ještě širšímu okruhu osob. Důrazně vám doporučujeme, abyste při rozhodování o zpřístupnění svých Osobních údajů či jakýchkoli Jiných informací v našich Prostředcích nebo jejich prostřednictvím postupovali velmi opatrně.

1.5 Jiná používání a zpřístupňování údajů

Vaše osobní údaje používáme a zpřístupňujeme, jeli to nezbytné či vhodné, i k dalším účelům, zejména pokud nás k tomu vede právní závazek nebo oprávněný zájem:

1.5.1

K plnění platných právních předpisů.

 • Může jít i o právní předpisy platné mimo zemi vašeho bydliště.

1.5.2

Na základě požadavků státních orgánů a úřadů veřejné správy.

 • Může jít i o orgány mimo zemi vašeho bydliště.

1.5.3

Za účelem spolupráce na prosazování práva.

 • Například v rámci reakce na požadavky a příkazy orgánů činných v trestním řízení.

1.5.4

Z jiných právních důvodů:

 • při prosazování našich smluvních podmínek;
 • na ochranu našich aktivit, případně aktivit našich přidružených společností či interpretů;
 • na ochranu našich práv, soukromí, bezpečnosti či majetku, případně práv, soukromí, bezpečnosti či majetku našich přidružených společností, interpretů, či jiných osob; nebo
 • v rámci uplatňování nápravných prostředků nebo snahy o omezení škod, které bychom mohli utrpět.

1.5.5

V souvislosti s prodejem nebo obchodní transakcí.

 • V případě reorganizace, fúze, prodeje, postoupení, převodu či jiného disponování s naší společností, obchodním majetkem nebo jměním, ať již s celkem nebo jeho částí (včetně případů konkursních či podobných řízení) máme oprávněný zájem na zpřístupnění nebo předání vašich osobních údajů třetí straně. Mezi tyto třetí strany může patřit například nabývající subjekt a jeho poradci.

1.6 Doba uchovávání

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou nebo povolenou k naplnění účelu, pro který byly získány, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Při určování dob uchovávání používáme mimo jiné následující kritéria:

 • doba, po kterou trvá náš vztah k vám a po kterou vám poskytujeme objekty (například dokud u nás máte účet nebo dokud používáte objekty);
 • existence právního závazku, který se na nás vztahuje (některé právní předpisy například vyžadují, abychom uchovávali záznamy o vašich transakcích po určitou dobu, než je můžeme odstranit); nebo
 • vhodnost uchovávání s ohledem na naše právní postavení (například vzhledem k promlčecím lhůtám, soudním řízením nebo právním vyšetřováním).

1.7 Citlivé údaje

Žádáme vás, abyste nám nezasílali ani nám nezpřístupňovali žádné citlivé osobní údaje (jako jsou čísla sociálního zabezpečení, informace související s rasovými či etnickým původem, politické názory, náboženské či jiné vyznání, zdravotní stav, trestní záznamy nebo členství v odborových organizacích), ať již prostřednictvím objektů nebo jinými způsoby.

2. OSTATNÍ ÚDAJE, KTERÉ MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

Spolu s našimi externími poskytovateli služeb můžeme shromažďovat ostatní údaje (definované výše), a to například následující:

 • Informace o prohlížeči a o zařízení
 • Informace o používání Mobilní aplikace
 • Protokolové soubory (Log file) serveru
 • Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie, pixeltag a jiných technologií. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v dokumentu Cookie Policy.
 • Informace o geograficé poloze
 • Demografické informace a jiné údaje neumožňující osobní identifikaci, které nám poskytneten
 • Informace o tom, jak používáte objekty
 • Agregované informace

2.1 Shromažďování ostatních údajů

Spolu s našimi externími poskytovateli služeb můžeme ostatní údaje shromažďovat různými způsoby, jako jsou například následující:

2.1.1

Prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo vašeho zařízení:

Většina prohlížečů shromažďuje určité informace, jako je například MAC (Media Access Control) adresa, typ zařízení (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze operačního systému, typ a verze internetového prohlížeče a typ a verze objektu, který používáte. Spolu s našimi poskytovateli služeb můžeme rovněž shromažďovat jedinečný identifikátor přiřazený zařízení, ze kterého přistupujete k objektu, a další transakční informace o zařízení, které spolu s našimi poskytovateli služeb můžeme použít k doručování obsahu a reklam do zařízení.

2.1.2

Prostřednictvím používání mobilních aplikací:

Když si stáhnete a používáte mobilní aplikaci, spolu s našimi poskytovateli služeb můžeme sledovat a shromažďovat informace o používání mobilní aplikace, jako je například datum a čas přístupu mobilní aplikace z vašeho zařízení k našim serverům a údaje o informacích a souborech stažených do mobilní aplikace na základě čísla vašeho zařízení.

2.1.3

Prostřednictvím protokolových souborů (log file) serveru:

IP (Internet Protocol) adresa je číslo automaticky přiřazené vašemu zařízení, ze kterého k objektu přistupujete prostřednictvím vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP). Tato adresa je při každé vaší návštěvě objektu automaticky identifikována a spolu s časem návštěvy a údajem o aktivitě v Prostředku zaznamenána do protokolových souborů serveru. IP adresy spolu s našimi poskytovateli služeb používáme například k výpočtům úrovní využití Prostředku, při diagnostice problémů se serverem, správě Prostředků a určování vaší přibližné zeměpisné polohy.

2.1.4

Používání souborů cookie:

Spolu s našimi poskytovateli služeb můžeme používat soubory cookie, pixelové tagy, webové signály, technologii Adobe Flash včetně objektů Flash LSO (Local Stored Objects) a jiné podobné technologie, abychom vám mimo jiné mohli poskytovat lépe přizpůsobené informace o našich produktech a službách; v případě technologií třetích stran pak k tomu, abychom vám zajistili nepřetržitý přístup a používání objektů a abychom mohli shromažďovat a uchovávat informace o tom, jak objekty používáte. Například pixelové tagy a webové signály mohou být v souvislosti s objekty používány ke sledování akcí uživatelů objektů, měření úspěšnosti marketingových kampaní, shromažďování statistik o používání objektu a četnosti reakcí.

 • Pokud nechcete, aby byly informace pomocí souborů cookie shromažďovány, u většiny zařízení používaných pro přístup k objektům existuje jednoduchý postup, kterým můžete používání souborů cookie odmítnout. Další informace o souborech cookie naleznete na adrese https://www.allaboutcookies.org/. Pokud se rozhodnete používání souborů cookie odmítnout, můžete tím ztratit přístup k funkcím a speciálním nabídkám, které jsou prostřednictvím objektů k dispozici.
 • Pokud zařízení používané pro přístup k objektům ukládá objekty Flash LSO a pokud chcete toto ukládání zakázat, můžete změnit nastavení přehrávače Flash Player, aby ukládání objektů Flash LSO blokoval. Použijte k tomu nástroje na panelu Nastavení ukládání webu. Chcete-li spravovat objekty Flash LSO, můžete také přejít na panel Globální nastavení ukládání a postupovat podle pokynů (jejich součástí mohou být například pokyny, jak odstranit existující objekty Flash LSO (na webových stránkách společnosti Macromedia označované jako „informace“), jak zabránit ukládání objektů Flash LSO do vašeho zařízení bez předchozího dotazu a (u přehrávače Flash Player verze 8 a vyšší) jak blokovat objekty Flash LSO, které nepocházejí od provozovatele stránky, na které se právě nacházíte). Mějte na paměti, že nastavení přehrávače Flash Player zakazující nebo omezující příjem objektů Flash LSO může omezit nebo narušit funkčnost některých aplikací Flash, včetně možného ovlivnění aplikací používaných s souvislosti s objekty nebo naším obsahem. Od našich poskytovatelů služeb a dodavatelů technologií očekáváme, že budou vaše rozhodnutí ohledně zakázání či omezení objektů Flash LSO respektovat, nemůžeme však zaručit, že tak skutečně provedou.
 • Používání těchto technologií umožňuje třetím stranám a jejich dodavatelům doručovat reklamy na naše produkty a služby i na produkty a služby jiných subjektů, když na některém ze svých zařízení používáte objekty či jiné aplikace nebo když navštěvujete webové stránky či webové objekty na internetu. Tyto třetí strany mohou do zařízení, jehož prostřednictvím přistupujete k objektům a jiným aplikacím či webovým stránkám na internetu, ukládat tzv. „pixel tags“, „web beacons“, „soubory clear GIF“ a podobné technologie. Při vašem používání objektů, jiných aplikací webových stránek nebo webových prostředků mohou také ukládat a rozpoznávat soubory cookie třetích stran. S použitím těchto technologií a shromážděných informací o vašem online používání vás také mohou rozpoznávat na různých zařízeních, která používáte, například na mobilním zařízení a notebooku. Tyto třetí strany mohou používat informace o vašich návštěvách objektů, jiných aplikací, webových stránek a webových prostředků a o různých zařízeních, která k nim používáte (s výjimkou vašeho jména, adresy a telefonního čísla), spolu s informacemi získanými od třetích stran, aby nám a jiným subjektům zajišťovaly reklamu na produkty a služby, které by vás mohly zajímat. Chcete-li získat další informace o těchto postupech, navštivte stránky organizací Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/ nebo Digital Advertising Alliance na adrese http://www.aboutads.info/. Na těchto stránkách můžete také vyjádřit výslovný nesouhlas s používáním těchto reklamních postupů v prohlížečích na určitém počítači nebo mobilním zařízení, které pro přístup k těmto Zásadám ochrany osobních údajů používáte.
 • Naše objekty nereagují na tzv. zprávy vyhledávacího prohlížeče DNT (Do-Not-Track) z prohlížečů.

2.1.5

Informace o geografické poloze

Pokud používáte některé z produktů či služeb pracujících s informacemi o poloze, mohou nám být odeslány informace o vaší poloze. Když používáte službu pracující s informacemi o poloze, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o vaší přesné geografické poloze, jako například signály GPS odesílané mobilním zařízením. Spolu s našimi partnery a externími poskytovateli služeb můžeme informace o fyzické poloze vašeho zařízení používat k tomu, abychom vám poskytovali služby, obsah a reklamy přizpůsobené podle polohy. V některých případech můžete mít možnost takové používání informací o poloze vašeho zařízení povolit či zakázat. Pokud se je však rozhodnete zakázat, může se stát, že vám příslušné přizpůsobené služby a obsah nebudeme moci poskytovat.

2.1.6

Od vás:

Můžeme shromažďovat demografické informace, jako je například vaše poštovní směrovací číslo nebo pohlaví, spolu s dalšími údaji, jako je například váš preferovaný způsob komunikace, pokud nám tyto informace dobrovolně poskytnete. Tyto informace nemusí vás ani jiného uživatele Prostředků nutně identifikovat, pokud k nim nejsou přidány další informace, které by identifikaci umožnily. V takovém případě budou informace považovány za Osobní údaje.

2.1.7

Informace o tom, jak reagujete při používání objektů:

Můžeme shromažďovat informace o tom, jak reagujete při používání objektů. Některé objekty například mohou využívat analytické nástroje, které nám pomáhají, s cílem vylepšit nabídku produktů, služeb a zpracování objektů. Z těchto shromážděných informací se můžeme dozvědět, které služby a funkce v rámci objektu nejvíc používáte, jaký je typ a hardwarové vybavení vašeho zařízení, z jaké země a v jakém jazyce stahujete soubory atd.

2.1.8

Shromažďováním údajů:

Osobní údaje můžeme shromažďovat tak, aby výsledek neumožňoval osobní identifikaci vás ani jiného uživatele objektů. Pomocí osobních údajů můžeme například vypočítat procento našich uživatelů, kterým se líbí určitý interpret.

2.1.9

Moduly plug-in pro sociální sítě

Naše moduly plug-in nejsou s našimi webovými stránkami integrovány bez omezení, ale výhradně pomocí HTML odkazu (jde o moduly plug-in z projektu Shariff). Tento typ integrace zaručuje, že používáním našich webových stránek nevzniká žádné propojení se službou poskytovatele sociální sítě. Pokud kliknete na tlačítko sociální sítě, otevře se nové okno s přístupem ke stránce poskytovatele služby. Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, o jejich dalším zpracování a používání ze strany poskytovatelů sociálních sítí na příslušných webových stránkách a o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů.

2.2 Používání a zprostředkování ostatních údajů

Mějte na paměti, že ostatní údaje můžeme používat a zpřístupňovat k libovolným účelům, s výjimkou případů, kdy platný právní předpis stanoví jinak. Pokud platné právní předpisy vyžadují, abychom s ostatními údaji nakládali jako s osobními údaji, můžeme je používat v souladu s výše uvedenou částí „Shromažďování ostatních údajů“ a rovněž pro všechny účely, ke kterým používáme a zpřístupňujeme osobní údaje. V některých případech můžeme ostatní údaje zkombinovat s osobními údaji (můžeme například zkombinovat vaše jméno s vaší geografickou polohou). Pokud zkombinujeme jakékoli ostatní údaje s osobními údaji, budeme se zkombinovanými udaji nakládat jako s osobními údaji, a to po celou dobu trvání jejich zkombinované povahy.

3. ZABEZPEČENÍ

Na ochranu Osobních údajů, které jsou pod naší kontrolou, přijmeme přiměřená fyzické, technické a administrativní opatření. Pokud máte důvodné podezření, že zabezpečení vaší komunikace s námi bylo narušeno, neprodleně nám to oznamte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

4. VAŠE PRÁVA

4.1 Vaše možnosti ohledně používání a zpřístupňování vašich osobních údajů

Ohledně používání a zpřístupňování vašich osobních údajů k marketingovým účelům máte k dispozici řadu možností.

Můžete vyjádřit nesouhlas s následujícími aktivitami:

4.1.1

Příjem marketingových e-mailů od nás a našich přidružených společností:

Pokud od nás a našich přidružených společností nadále nechcete dostávat marketingové e-maily, můžete s jejich příjmem vyjádřit nesouhlas, a to buď postupem pro odhlášení odběru uvedeným v e-mailu, nebo zasláním e-mailu na adresu dataprotection@emp-shop.cz

4.1.2

Příjem marketingových textových zpráv SMS od nás a našich přidružených společností:

Pokud od nás a našich přidružených společností nadále nechcete dostávat marketingové textové zprávy SMS, můžete s jejich příjmem vyjádřit nesouhlas zasláním odpovědi s textem „STOP“ nebo zasláním e-mailu na adresu dataprotection@emp-shop.cz

4.1.3

Sdílení vašich osobních údajů s interprety nebo nepřidruženými třetími stranami pro jejich marketingové účely:

Pokud chcete, abychom vaše osobní údaje nadále nesdíleli s interprety nebo nepřidruženými třetími stranami pro jejich marketingové účely, můžete s takovým sdílením vyjádřit nesouhlas zasláním e-mailu na adresu dataprotection@emp-shop.cz

V e-mailu jasně uveďte, čeho se váš nesouhlas týká. Váš požadavek či požadavky splníme bez zbytečného odkladu s dodržením lhůty stanovené právními předpisy. Mějte na paměti, že i když vyjádříte nesouhlas s příjmem marketingových zpráv od nás, můžeme vám i nadále zasílat administrativní zprávy.

4.2 Jak můžete ke svým Osobním údajům přistupovat, změnit je nebo odstranit

Pokud chcete přistupovat k Osobním údajům, které jste nám dříve poskytli, pokud je chcete zkontrolovat, opravit, vyjmout, omezit nebo odstranit, pokud chcete vznést námitky k tomu, jak vaše Osobní údaje používáme, případně pokud si chcete vyžádat elektronickou kopii svých Osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém máte na tento přenos dat právo podle platných právních předpisů), můžete nás kontaktovat na adrese: mailbox@emp-shop.cz. Na vás požadavek budeme reagovat v souladu s platnými právními předpisy.

Můžete rovněž podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/.

Ve svém požadavku jasně uveďte, které osobní údaje chcete změnit, zda chcete své osobní údaje vyjmout z naší databáze, případně nám dejte vědět, jakým jiným způsobem chcete používání svých osobních údajů z naší strany omezit. Z důvodů vaší ochrany můžeme vyhovět pouze požadavkům týkajícím se osobních údajů, které odpovídají e-mailové adrese použité k zaslání vašeho požadavku. Před splněním vašeho požadavku můžeme vyžadovat ověření vaší totožnosti. Váš požadavek či požadavky splníme bez zbytečného odkladu.

Mějte na paměti, že některé údaje můžeme potřebovat uchovat pro účely vedení záznamů a/nebo dokončení transakcí zahájených před vaším požadavkem na změnu či odstranění (pokud například zadáte objednávku nebo se zúčastníte propagační akce, změna nebo odstranění poskytnutých osobních údajů nemusí být možné, dokud objednávka nebude vyřízena nebo akce neskončí).

V případech, kdy naše shromažďování a používání osobních údajů vychází z vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu dataprotection@emp-shop.cz. Toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího z vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

5. PŘENOS PŘES HRANICE

Objekty jsou spravovány a provozovány z Německa. Obdobně i tyto Zásady ochrany osobních údajů a naše shromažďování, používání a zpřístupňování vašich osobních údajů podléhá zákonům Německa. Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v kterékoli zemi, kde k tomu máme vybavení nebo kde spolupracujeme s poskytovateli služeb. Používáním objektů berete na vědomí, že vaše údaje budou přeneseny mimo zemi vašeho bydliště a že mohou být přeneseny i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), ve kterých se předpisy na ochranu údajů mohou lišit od předpisů ve vaší zemi.
Pokud se nacházíte v oblasti EHP: Evropská komise uznala některé země mimo EHP jako země poskytující dostatečnou úroveň ochrany údajů podle standardů EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de. V případě přenosů z EHP do zemí, jejichž úroveň ochrany údajů není podle Evropské komise dostatečná, jsme zavedli přiměřená opatření, jako jsou například standardní smluvní doložky ohledně osobních údajů přijaté Evropskou komisí. Kopii těchto opatření si můžete vyžádat na adrese dataprotection@emp-shop.cz.

6. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Datum poslední aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů je uvedeno s popisem „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky. Veškeré změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají platnosti zpřístupněním upravených zásad prostřednictvím objektů.

7. KONTAKT S NÁMI

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH je společnost odpovědná za shromažďování, používání a zpřístupňování vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Máte-li k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo k našim postupům zpracování údajů jakékoli dotazy nebo námitky, napište nám na adresu dataprotection@emp-shop.cz.

Naše poštovní adresa je:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
NĚMECKO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
André Bosse
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
NĚMECKO
telefon: 0049 591 - 9 14 310
e-mail: dataprotection@emp-shop.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je „specialista na ochranu osobních údajů“ s certifikací DEKRA.

Aby pověřenec pro ochranu osobních údajů získal certifikaci „specialista ochrany osobních údajů“, musí prokázat znalost předmětné problematiky v písemné zkoušce. Certifikace DEKRA je omezená na určité časové období a lze ji obnovit absolvováním následných testů v pravidelných intervalech nebo předložením dokladu o registraci na průběžně probíhajících školicích akcích. Certifikaci vydala společnost DEKRA Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, NĚMECKO.

Požadované znalosti předmětné problematiky patří mezi ně mimo jiné:

 • ustanovení a implementace evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR),
 • ustanovení a implementace revidovaného federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG, nové znění)
 • zabezpečení údajů a zabezpečení IT: technická a organizační opatření,
 • správa rizik,
 • správa ochrany údajů – organizace ochrany údajů v rámci podniku,
 • principy zpracování osobních údajů,
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů (interní/externí),
 • práva dotčených subjektů/osob,
 • oznamovací povinnosti,
 • další témata.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů tyto požadavky splňuje. Certifikace je podle razítka DEKRA aktuálně platná do ledna 2026.

Mějte na paměti, že komunikace e-mailem není vždy zabezpečená. V e-mailových zprávách, které nám zasíláte, proto neuvádějte informace o platebních kartách ani jiné citlivé údaje.