Vzorový formulář pro odstoupení

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, můžete použít tento formulář pro odstoupení, nebo své prohlášení o odstoupení vyjádřit vlastními slovy. Chcete-li si zobrazit a vytisknout informace týkající se vracení zboží, potřebujete k tomu prohlížeč Adobe Acrobat Reader (k dispozici zdarma).

Adresát:
EMP CZ/SK
ČP, s.p. - Postkomplet
Jateční 436/77
400 18 Ústí nad Labem
Česká republika

Tel.: +420 555 441 999
E-mail: mailbox@emp-shop.cz

Dolů podepsaná/ý/podepsání (*), tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem/jsme uzavřel(a)/ uzavřeli (*) nákupem následujícího zboží (*)/poskytnutím následujících služeb (*):

Číslo objednávky (*)

Objednáno dne (*)/ přijato dne (*)

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení v tištěné formě)

Datum

(*) Nevhodné vymažte