Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to v námi prodloužené lhůtě do 30 dnů, písemnou formou (např. dopisem nebo e-mailem), nebo zboží vyměnit. Lhůta pro odstoupení začíná plynout dnem převzetí zboží. Za účelem uplatnění práva odstoupit od smlouvy, musí spotřebitel informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy formou jednoznačného prohlášení (např. formou dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem). Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme použít náš vzorový Vratný formulář (který není vyžadován). Tento formulář je součástí zásilky, případně si ho můžete stáhnout na našich stránkách. Řádným vyplněním formuláře zamezíte případným prodlevám nebo komplikacím ve zpracování vašich požadavků. Lhůta pro odstoupení se považuje za splněnou při včasném odeslání zboží nebo včasném oznámení. .

Zboží s požadavkem na odstoupení od smlouvy odesílejte na:
EMP – SK/CZ
P.O.BOX 350
Lipenská 1144/45
779 00 Olomouc 9
Česká republika

E-Mail: mailbox@emp-shop.cz

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy, musí být zboží nebo služby poskytované každou stranou vrácené stejně jako všechny výhody z nich získané (např. slevy, dárky). Pokud nemůžete zboží nebo službu vrátit, nebo jen v poškozeném stavu, musíte zaplatit příslušnou kompenzaci. V případě odstoupení od smlouvy se zavazujete vrátit zboží nepoškozené, neznečistěné, řádně zabalené a bez známek opotřebení (např. nošením, praním a jiné), mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace (např. vyzkoušení nebo jiné prověření funkčnosti zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace si může EMP nárokovat odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení zboží. Částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která Vám má být vrácena. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Pokud zákazník vrací pouze určitou část zakoupeného zboží, nebudou mu vráceny poštovné poplatky. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží společností EMP, a to stejný způsobem, jakým byla provedena platba při nákupu zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká při zásilkách: - audio nebo video nahrávek (např. CD, LP, DVD ) anebo softwarů (např. her) s vyjímkou případů, kdy zásilka nebyla otevřená vámi - vstupenek na jakoukoli akci (např. koncerty, festivaly) - zboží, které bylo vyhotoveno podle vašich speciálních požadavků nebo bylo ušité na míru vašim osobním potřebám, anebo není možné je vrátit kvůli jejich vlastnostem - zboží v uzavřeném obalu, které není vhodné pro návrat ze zdravotních nebo hygienických důvodů, v případě že došlo k otevření jejich sterilního obalu (např. piercing, kontaktní čočky).

*Pomůcka: Zde si můžete stáhnout formulář na vrácení zásilky: Vratný formulář ke stažení (PDF soubor)

Na prohlížení a tisknutí formulářů potřebujete free Adobe Acrobat Reader

Poškozené zásilky

Presvědčte se, že zásilka, kterou jste obdrželi je nepoškozená (jestli je to možné otevřete ji v přítomnosti doručovatele V žádném případ nepřijímejte poškozenou zásilku (například otevřená krabice a pod.). Tímto totiž bezvýhradně potvrdíte přijetí nepoškozeného zboží.